Σελίδες

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2020-2021

18/9/09

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2009-2010ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  2009-2010
1η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ    
19/9/09
2.
Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ- ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ
.//.
3.
Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ-Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
.//.
4.
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ
.//.
5.
Α.Ε.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.
.//.
6.
Α.Ο. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ
.//.
7
Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
.//.
8
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ
.//.


2η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ
26/9/09
2.
Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ-Α.Ο.ΜΥΤΙΚΑΣ
.//.
3.
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
.//.
4.
Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-Α.Ε.Κ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
.//.
5.
Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ-Α.Ο.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
.//.
6.
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ-Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
.//.
7
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ-ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
.//.
8
ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ
.//.

3η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.
10/10/09
2.
Α.Ο.ΜΥΤΙΚΑ-ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
.//.
3.
Α.Ε.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-Α..Ο. ΣΥΒΡΟΥ
.//.
4.
Α.Ο. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ
.//.
5.
Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ-Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
.//.
6.
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ
.//.
7
ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ-ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ
.//.
8
ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ-ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ
.//.

4η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ
17/10/09
2.
Α.Ε.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑΣ
.//.
3.
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-Α.Ο. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
.//.
4.
Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ-Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
.//.
5.
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ-ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
.//.
6.
Α.Ο. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ
.//.
7
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.-ΑΝΑΓΕΝ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ
.//.
8
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
.//.

5η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ-Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ
24/10/09
2.
Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ-Α.Ε.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
.//.
3.
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
.//.
4.
ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ
.//.
5.
ΑΝΑΓΕΝ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ-Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
.//.
6.
ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ-Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ
.//.
7
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.-ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ
.//.
8
Α.Ο.ΜΥΤΙΚΑΣ-Α.Ο.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
.//.


6η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
Α.Ε.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ
31/10/09
2.
Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ-Α.Ο.ΜΥΤΙΚΑΣ
.//.
3.
Α.Ο. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
.//.
4.
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ
.//.
5.
Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ-ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ
.//.
6.
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
.//.
7
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ
.//.
8
Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.
.//.

7η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ-Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
7/11/09
2.
Α.Ο.ΜΥΤΙΚΑ-ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
.//.
3.
ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ-Α.Ο.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
.//.
4.
ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ-Α.Ε.Κ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
.//.
5.
ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ-ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
.//.
6.
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ-Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ
.//.
7
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ
.//.
8
Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ
.//.

8η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ-Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ
14/11/09
2.
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ
.//.
3.
Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ-ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ
.//.
4.
Α.Ο.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
.//.
5.
Α.Ε.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ
.//.
6.
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.
.//.
7
Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ-Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ
.//.
8
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ-Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
.//.

9η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ
21/11/09
2.
Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ-ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ
.//.
3.
ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ-ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
.//.
4.
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ-Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
.//.
5.
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.-Α.Ο.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
.//.
6.
Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ-Α.Ε.Κ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
.//.
7
Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
.//.
8
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ-Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ
.//.

10η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ-ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ
28/11/09
2.
ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ-Α.Ο.ΜΥΤΙΚΑ
.//.
3.
ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
.//.
4.
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.
.//.
5.
Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ-Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ
.//.
6.
Α.Ο.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
.//.
7
Α.Ε.Κ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ
.//.
8
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ
.//.11η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
Α.Ο. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ
5/12/09
2.
Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
.//.
3.
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ-ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ
.//.
4.
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.-ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ
.//.
5.
Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
.//.
6.
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ-Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
.//.
7
Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ-Α.Ο.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
.//.
8
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-Α.Ε.Κ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
.//.

12η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ
12/12/09
2.
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ-Α.Ο.ΜΥΤΙΚΑ
.//.
3.
ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.
.//.
4.
ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ-Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ
.//.
5.
ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ-Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
.//.
6.
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ
.//.
7
Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
.//.
8
Α.Ο.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-Α.Ε.Κ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
.//.

13η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ
19/12/09
2.
Α.Ο.ΜΥΤΙΚΑ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.
.//.
3.
Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ-ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ
.//.
4.
Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
.//.
5.
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ-ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ
.//.
6.
Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ-ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ
.//.
7
Α.Ε.Κ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
.//.
8
Α.Ο.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
.//.

14η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ-Α.Ο. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
9/1/10
2.
Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ-Α.Ο.ΜΥΤΙΚΑ
.//.
3.
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.-Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
.//.
4.
ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ
.//.
5.
ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ-Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ
.//.
6.
ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
.//.
7
ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ-Α.Ε.Κ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
.//.
8
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
.//.

15η Αγωνιστική
Α/Α
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡ.
1.
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ
16/1/10
2.
Α.Ο.ΜΥΤΙΚΑ-Α.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
.//.
3.
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ-Α.Ο.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ
.//.
4.
Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ.
.//.
5.
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ
.//.
6.
Α.Ε.Κ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ
.//.
7
Α.Ο.ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΝΑΓ.ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ
.//.
8
Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ-ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ
.//.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου